Our team

Anna Kokoszko

Manager Zespołu

Anna Kokoszko jest absolwentką SGGW w Warszawie na kierunku Architektura Krajobrazu z doświadczeniem w branży usług finansowych oraz nieruchomościach.   Od wielu lat pasjonuje się wyjątkową architekturą, interior design’em, [...]